Mendelova univerzita v Brně

Agronomie, lesnictví a dřevařství, provozní ekonomika, zahradnictví, regionální rozvoj a mezinárodní studia

Zkratka: Mendelu    Člen EUNIS od: 1998

Zemědělská 1
613 00 Brno

Kontaktní osoba

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
prorektorka pro koncepci, rozvoj a IT
 

Ústav informačních technologií

Ing. Stratos Zerdaloglu, vedoucí
+420 545 132 707

 

 

 

Veřejné vysoké školy Odkaz na web
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně