Univerzita Karlova

Teologie, právo, lékařství, farmacie, filozofie, přírodní vědy, matematika, fyzika, pedagogika, sociální vědy, tělesná výchova a sport, humanitní studia

Zkratka: UK    Člen EUNIS od: 1997

Ovocný trh 5
116 36 Praha 1

Kontaktní osoba

RNDr. Štěpán Bojar 

+420 724 042 961, +420 224 491 241

Ústav výpočetní techniky

Informační systém UK

ředitel: Ing. Jakub Papírník

Oddělení sítí WAN a MAN

Mgr. František Potužník

Veřejné vysoké školy Odkaz na web
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně