Členové

Členy jsou všechny veřejné vysoké školy, vybrané soukromé školy, knihovny, veřejné výzkumné instituce a společnosti činné v zavádění, rozvoji, řízení nebo používání informačních systémů na vysokých školách.

Žádosti o členství projednává a nové členy přijímá výbor EUNIS-CZ z.s.p.o. a schvaluje Výroční konference.

 


Knihovny Ostatní vzdělávací instituce Soukromé vysoké školy Společnosti Státní vysoké školy Veřejné vysoké školy Veřejné výzkumné instituce

GORDIC spol. s r.o.

Tvůrce a dodavatel informačních systémů s komplexní uživatelskou podporou.

ART & DESIGN INSTITUT

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKÉHO VÝTVARNÉHO ZAMĚŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vyšší odborná škola publicistiky Praha

Žurnalistika a publicistika, žurnalistika a tvůrčí psaní, PR a komunikační studia, audiovizuální a digitální média.

Konica Minolta IT Solutions Czech, s.r.o.

Dodáváme celopodnikové informační systémy na platformě Microsoft Dynamics AX, NAV, CRM a Dynamics 365. Vyvíjíme vlastní řešení a dodáváme software na míru i malé „business kokpit“ systémy.

Elanor a.s.

Specialista na mzdy a personalistiku, mezinárodní společnost s českou centrálou a s působností v řadě zemí střední a východní Evropy (CEE).

AMOS Software spol. s r. o.

Distributor Adobe. Formuláře, dokumenty, podpisy, redakční systém, digitální publikování, Digital Asset Management

Západočeská univerzita v Plzni

Aplikované vědy, design a umění, ekonomie, elektrotechnika, filozofie, pedagogika, právo, strojírenství, zdravotnictví

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Architektura, design, volné umění, užité umění, grafika, teorie a dějiny umění, dílny

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornictví a geologie, metalurgie a materiálové inženýrství, strojírenství, ekonomie, elektrotechnika a informatika, stavebnictví, bezpečnostní inženýrství

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Chemická technologie, technologie ochrany prostředí, biochemické a potravinářské technologie, chemické inženýrství

Vysoká škola ekonomická v Praze

Finance a účetnictví, mezinárodní vztahy, podnikové hospodářství, informatika a statistika, národní hospodářství, management

Veterinární univerzita Brno

Veterinární lékařství, veterinární hygiena a ekologie

Univerzita obrany

Vojenské technologie, vojenské zdravotnictví, vojenský leadership

Univerzita Pardubice

Doprava, ekonomika a správa, elektrotechnika a informatika, filozofie, chemické technologie, restaurování, zdravotnictví

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Technologie, management a ekonomika, multimediální komunikace, aplikovaná informatika, humanitní studia, logistika a krizové řízení

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologie, lékařství, filozofie, přírodní vědy, pedagogika, tělesná kultura, právo, zdravotní vědy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L.

Sociální a ekonomiceké vědy, umění a design, výrobní technologie a management, zdravotnictví, životní prostředí, filozofie, pedagogika, přírodní vědy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o

Speciální pedagogika, andragogika, hospodářská správa, komunikace, cestovního ruch, právo, management, audiovizuální komunikace a tvorba, scéna a media

Univerzita Hradec Králové

Filozofie, informatika a management, pedagogika, přírodní vědy, sociální práce

Technická univerzita v Liberci

Strojírenství, textilní průmysl, přírodní vědy, humanitní vědy a pedagogika, ekonomie, umění a architektura, mechatronika, informatika a mezioborová studia, zdravotnická studia, nanomateriály

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

Zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím.

Slezská univerzita v Opavě

Filozofie, přírodní vědy, obchod a ekonomika, veřejná politika, matematika

PragoData Consulting, s.r.o.

Oficiální certifikovaný Moodle partner pro Českou republiku. Služby projektového řízení.

Policejní akademie České republiky v Praze

Bezpečnostní právo, bezpečnostní management

Ostravská univerzita v Ostravě

Sociální studia, umění, filozofie, lékařství, pedagogika, přírodní vědy

Oracle Czech s.r.o.

Databáze Oracle, Java, Databáze MySQL, SPARC, Oracle Cloud, Solaris, SUN

Národní technická knihovna

Největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Mezinárodních teritoriální vztahy, právní specializace a mezinárodní ekonomické vztahy

Mendelova univerzita v Brně

Agronomie, lesnictví a dřevařství, provozní ekonomika, zahradnictví, regionální rozvoj a mezinárodní studia

Masarykova univerzita

Právo, lékařství, přírodní vědy, filozofie, pedagogika, ekonomika a správa, informatika, sociální studia, sportovní studia

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudba a divadlo. Inspirováno osobností Leoše Janáčka - skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně.

DERS Group s. r. o.

Informační systém OBD zaměřený na zpracování agendy vědy a výzkumu a aplikační server VERSO určený pro integraci a vývoj informačních systémů ve webovém prostředí.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Agrobiologie, potraviny a přírodní zdroje, provozní ekonomika, technika, tropické zemědělství, životní prostředí, lesnictví a dřevařství

České vysoké učení technické v Praze

Stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika, jaderné a fyzikální inženýrství, architektura, doprava, biomedicína, informační technologie

BBM spol. s r. o. Písek

Software pro podporu ekonomiky a administrativy InternetFIS - iFIS

Akademie výtvarných umění v Praze

Malířství, kresba, grafika, sochařství, figurální sochařství, intermediální tvorba, nová média, restaurování, architektonická tvorba

Akademie múzických umění v Praze

Divadlo, film a televize, hudba a tanec

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomie, filozofie, pedagogika, přírodní vědy, teologie, zdravotnictví a sociální studia, zemědělství, rybářství a ochrana vod

Vysoké učení technické v Brně

Architektura, elektrotechnika, komunikační technologie, chemie, informační technologie, podnikání a management, stavebnictví, strojírenství, výtvarné umění

Univerzita Karlova

Teologie, právo, lékařství, farmacie, filozofie, přírodní vědy, matematika, fyzika, pedagogika, sociální vědy, tělesná výchova a sport, humanitní studia

Microsoft s.r.o.

Windows, Windows Phone, Office, Office 365, OneDrive, Xbox, Windows Server, SQL Server, DreamSpark

created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně